Actueel

Twaalf maatregelen voor een lokale circulaire economie
15-01-2018

Op 14 oktober 2018 zijn er in België opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de federatie hebben we het initiatief genomen om concrete maatregelen voor het afvalbeleid in een memorandum te bundelen. Twaalf om precies te zijn. Hopelijk kan het de lokale politici inspireren in hun beleidskeuzes.

 
 

Kan digitale technologie de circulaire economie op gang trekken?
11-01-2018

Gefinancierd door Vlaanderen Circulair starten Agoria, Sirris, imec en Go4Circle een project om de noden aan digitale technologie in de circulaire economie in te vullen. Concreet betekent dit dat we aanbieders van digitale technologie willen in contact brengen met bedrijven die actief zijn in de circulaire economie om zo de uitdagingen in de markt aan te pakken en steeds meer en beter de ketens te kunnen sluiten.

 
 

Onze 5 mijlpalen van 2017
22-12-2017

2017 loopt ten einde. Een ideaal moment dus om terug te blikken op de mijlpalen van het afgelopen jaar. En dat doen we deze keer in een kort filmpje.

 
 

Belgische afvalsector verwerkt steeds meer afval - Stevenen we af op een capaciteitstekort?
22-12-2017

Onze leden kregen in 2017 gemiddeld zo’n 2% meer afval te verwerken. Centra die afval sorteren, recycleren, omzetten in energie of storten kampen soms met capaciteitsproblemen. Investeringen in onze sector zijn verder nodig en mogen niet geremd worden door illusies dat er geen afval meer zal zijn.

 
 

Is een CMR-vrachtbrief vereist bij terugbrengen van lege container?
18-12-2017

De wegpolitie is van mening dat een geldige vrachtbrief altijd vereist is voor een lege container. Er zijn echter enkele argumenten om te stellen dat dit niet noodzakelijk zo is.

 
 

De nieuwe blauwe zak: wanneer mogen we gerecycleerde materialen in verpakkingen verwachten?
15-12-2017

Fost Plus kondigde vanmorgen een uitbreiding van de sorteerregels voor plastic afval aan, de zogenaamde P+MD. Volgens de privaatrechtelijke bedrijven die afval inzamelen, sorteren en recycleren wordt het tijd dat de verpakkingsindustrie haar verantwoordelijkheid neemt.

 
 

Nieuw Marshall-plan in Wallonië: Plaats voor een kunststofrecyclingindustrie?
14-12-2017

Minister Di Antonio heeft aan het Waals Parlement geantwoord dat hij in het nieuwe investeringsplan van Wallonië heeft voorgesteld om een kunststofrecyclingindustrie tot stand te brengen. In het zuidelijke landsgedeelte wordt er steeds meer gedacht in termen van "Pull" in plaats van "Push".

 
 

Nieuwe regels rond ladingzekering in Vlaanderen
11-12-2017

De Vlaamse voorschriften rond ladingzekering zijn niet identiek aan de Waalse en Brussels regels!

 
 

Ik Sorteer-campagne OVAM van start
07-12-2017

IK SORTEER is een project van de OVAM in het kader van het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren vertaalt naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven.

 
 

Informatiesessie REACH: focus op afval en recyclage - Presentatie online
05-12-2017

Er heerst nog veel onduidelijkheid in onze sector omtrent de correcte toepassing van REACH. Coberec en Go4Circle organiseerden daarom, in samenwerking met essenscia, een informatiesessie op dinsdag 5 december. Met dit informatiemoment werd getracht een zo goed mogelijk antwoord te geven op enkele praktische vragen.