Actueel

Nieuw Marshall-plan in Wallonië: Plaats voor een kunststofrecyclingindustrie?
14-12-2017

Minister Di Antonio heeft aan het Waals Parlement geantwoord dat hij in het nieuwe investeringsplan van Wallonië heeft voorgesteld om een kunststofrecyclingindustrie tot stand te brengen. In het zuidelijke landsgedeelte wordt er steeds meer gedacht in termen van "Pull" in plaats van "Push".

 
 

Nieuwe regels rond ladingzekering in Vlaanderen
11-12-2017

De Vlaamse voorschriften rond ladingzekering zijn niet identiek aan de Waalse en Brussels regels!

 
 

Ik Sorteer-campagne OVAM van start
07-12-2017

IK SORTEER is een project van de OVAM in het kader van het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval dat het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren vertaalt naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven.

 
 

Informatiesessie REACH: focus op afval en recyclage - Presentatie online
05-12-2017

Er heerst nog veel onduidelijkheid in onze sector omtrent de correcte toepassing van REACH. Coberec en Go4Circle organiseerden daarom, in samenwerking met essenscia, een informatiesessie op dinsdag 5 december. Met dit informatiemoment werd getracht een zo goed mogelijk antwoord te geven op enkele praktische vragen. 

 
 

EU wil overheden inspireren om circulair aan te besteden
06-12-2017

De Europese Commissie publiceerde een gids met 'Good Practices and Guidance' voor circulair aankopen. De Commissie wil hiermee overheden aanzetten om in hun bestedingen meer circulair te gaan werken.

 
 

Inzameling van pmd-afval bij bedrijven stagneert
04-12-2017

Er zijn verschillende initiatieven nodig om de pmd-inzameling bij bedrijven zowel kwalitatief als kwantitatief te verhogen. Go4Circle vraagt meer controle op de inzamelplicht én ook een startpremie zoals bij VAL-I-PAC.

 
 

Project Digitaliseren Documenten zet weer belangrijke stap
01-12-2017

Tijdens een overleg met de gewesten kregen we weer een positieve commentaar op het werk dat we leveren in het digitaliseren van de CMR en het identificatieformulier. De gewesten voorzien om na een laatste intern overleg de goedkeuringsprocedure in gang te zetten zodat we kunnen starten.

 
 

Opdeling in HRMP en LRMP-puin geldt vanaf 24 augustus 2018
27-11-2017

Het eenheidsreglement voorziet 1 jaar overgangstermijn voor de opdeling in hoog- en laagmilieurisicoprofiel puin bij de breker, na de erkenning van een Sloopbeheersorganisatie. Maar geldt de datum van handtekening van de erkenning, de datum van publicatie in het Staatsblad of 10 dagen na publicatie?

 
 

Nieuwjaarsreceptie Go4Circle & COBEREC: Schrijf u nu in!
10-01-2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Go4Circle samen met COBEREC opnieuw een Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar vindt die plaats op woensdag 10 januari 2018 vanaf 18u30 in het aangename kader van Salons de Romree in Grimbergen. De inschrijvingen zijn geopend!

 

Tags

 
 

Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter - 20 t.e.m. 24 november 2017: Een bedankje dat blijft plakken!
20-11-2017

Van 20 t.e.m. 24 november 2017 organiseren VVSG en Interafval de Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter. Bedoeling is om een woord van dank te richten aan de mensen die instaan voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Go4Circle heeft haar medewerking toegezegd.