Go4circle en COBEREC lanceren memorandum voor gewestelijke, federale en Europese verkiezingen 20-09-2018

Op 20/9 bezorgden go4circle en COBEREC via een gepersonaliseerde mail hun memorandum voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen aan meer dan 400 verschillende stakeholders. Een belangrijk aanknopingspunt om de belangen van onze sector bij de verschillende overheden te gaan bepleiten.

In ons memorandum stellen we een hele reeks maatregelen voor om de circulaire economie in onze samenleving concreet vorm te geven. We hebben verschillende versies van het memorandum opgesteld om rekening te houden met de regionale verschillen:

Memorandum Vlaamse, federale en Europese verkiezingen
mei 2019
Memorandum Brusselse, federale en Europese verkiezingen
mei 2019
Mémorandum des élections wallonnes, fédérales et européennes en mai 2019 Mémorandum des élections bruxelloises, fédérales et européennes en mai 2019