Go4Circle steunt voorstel Vlaams Energieminister Tommelein om btw voor sloop en heropbouw te verlagen naar 6% en vraagt hetzelfde voor producten met gerecycleerd materiaal 05-09-2018

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceerde op 4 september 2018 het voorstel om het btw-tarief voor sloop en heropbouw te verlagen tot 6%. Go4Circle steunt alvast dit initiatief en wil het ook doortrekken naar het gebruik van gerecycleerde materialen. "Een btw-verlaging op producten die gerecycleerd materiaal bevatten, zou de circulaire economie in ons land een enorme duw in de rug geven."

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein bepleitte de btw-verlaging voor sloop en heropbouw gisteren tijdens een overleg met Europees Commissaris van Energie en Klimaat Miguel Cañete over het Belgische Energie- en Klimaatplan.

De minister ziet in die btw-verlaging een belangrijk instrument om gebouwen in Vlaanderen energie-efficiënter te maken. Eurocommissaris Cañete toonde alvast veel interesse in het voorstel van Tommelein, alsook de Waalse en Brusselse energieministers.

Ook btw-verlaging voor producten met gerecycleerd materiaal

Ook Go4Circle steunt het voorstel. Algemeen directeur van sectorfederatie Go4Circle, Stany Vaes wil de idee zelfs doortrekken: “Vanuit de sector vragen we om een lager btw-tarief voor hergebruik en voor producten die bestaan uit gerecycleerde materialen. Op die manier wordt het gebruik van gerecycleerde materialen aantrekkelijker voor productiebedrijven. En dat zou een belangrijke drijfveer zijn in de realisatie van de circulaire economie.”

Go4Circle heeft het voorstel tot btw-verlaging samen met een reeks andere adviezen in haar memorandum opgenomen dat ze de komende dagen aan de gewestelijke, federale en Europese beleidsmakers zal bezorgen.