Laatste jaar 25.000 extra selectieve inzamelingen van bedrijfsafval 23-08-2013

Private ophalers zorgen voor extra selectieve inzameling bij bedrijven

Midden 2012 stuurde de Vlaamse overheid berichten de wereld in dat ze het bedrijfsafval meer aan de bron wou zien sorteren. Een jaar later zien we dat de bedrijven al heel wat stappen hebben gezet naar een verder doorgedreven selectieve inzameling van bedrijfsafval. Dit dankzij heel wat personele en financiële inspanningen van de private afvalophalers.

Bedrijven die het restafval ophalen, moeten aan hun klanten een contract voorleggen waarin deze zich engageren hun afval aan de bron te scheiden. Op basis van een schatting door FEBEM blijkt dat al ongeveer 50.000 bedrijven dergelijk contract ondertekend hebben, ofwel op papier ofwel via het invullen van een webapplicatie van de ophaler. Dé nieuwigheid inzake selectieve inzameling van bedrijfsafval is de verplichting om PMD-afval aan de bron te scheiden. Maar liefst 6.000 bedrijven in Vlaanderen hebben momenteel al een contract voor deze inzameling. Dit cijfer moet echter nog naar omhoog. Hoe dichter het inzamelnetwerk is voor de PMD-inzameling, hoe goedkoper de inzameling kan gebeuren. Het is dan ook jammer dat de private sector moet vaststellen dat sommige gemeenten hun inzamelroutes openstellen voor dergelijk PMD-afval van bedrijven. Op die manier wordt het flink wat moeilijker voor private bedrijven om hun inzamelingen zo optimaal mogelijk te maken.

Heel positief is ook dat we merken dat sinds midden 2012 we zeker 25.000 extra selectieve inzamelingen kunnen tellen over heel Vlaanderen. Dit gaat dus ook over andere stromen dan PMD-afval zoals papier/karton, glas, organisch materiaal, gevaarlijk afval, hout, kunststoffen, metalen, edg…

Deze resultaten zijn er echter niet zo maar gekomen. Op basis van een steekproef blijkt dat de totale investering van de private ophalers om de nieuwe regelgeving en het contract te communiceren met hun klant ongeveer 1 miljoen euro bedraagt. De investering zit vooral in de ontwikkeling en uitvoering van een webapplicaties, een noodzaak voor de grotere ophalers. Uiteraard zit het grote werk in het informeren van het eigen personeel en in de persoonlijke contacten die nodig zijn om de klant optimaal in te lichten. Hiervoor alleen al besteedden de private ophalers het laatste jaar meer dan 10.000 mandagen.

Dankzij het verstrengd beleid van de Vlaamse overheid en dankzij het vele werk dat de private ophalers de laatste maanden hebben uitgevoerd, zetten de Vlaamse bedrijven een flinke stap om in onze regio te komen tot een overschakeling van een afval- naar een materialenbeleid. De milieubedrijven vormen de selectief ingezamelde afvalstoffen immers om tot nieuwe materialen. We zijn er echter nog niet en verdere langdurige inspanningen zijn nodig om tot een mentaliteitswijziging te komen. Burgers moeten ook leren begrijpen dat als ze festivals, recreatieplaatsen, trein- en benzinestations, ziekenhuizen… bezoeken ze aandacht moeten hebben voor de selectieve inzameling van afval.

FEBEM is de federatie van privaatrechtelijke milieubedrijven en vertegenwoordigt een 200 bedrijven actief in de inzameling, behandeling en verwerking van afvalstoffen en verontreinigde gronden in België.

Werner.annaert@febem-fege.be, 0476/90.76.28, Algemeen Directeur FEBEM

Tags