Persbericht - Milieubedrijven lossen gevolgen ramp Wetteren op 18-06-2013

Bij ongevallen ontstaan er veelal grote hoeveelheden afvalstoffen. Ook tijdens de ramp met het treintransport in Wetteren was dit het geval. Zo werden gronden verontreinigd, ontstond er afvalwater en een hele hoop schroot.

De milieubedrijven in dit land bewezen weer klaar te staan om de ecologische gevolgen van deze ramp aan te pakken. Door hun lange expertise en hun technologisch hoogstaande verwerkingsinstallaties konden alle afvalstoffen snel en accuraat worden verwerkt.

Tijdens de treinramp in Wetteren ontstonden er in hoofdzaak drie soorten afvalstromen: afvalwaters, verontreinigde grond en schroot. Elk van deze afvalstromen kreeg een optimale verwerking.

Zo verwerkte het Gentse bedrijf TWZ het afvalwater dat ontstond door de vele bluswerken. Meer bepaald werd er 4400 m³ afvalwater verontreinigd met acrylonitrile, gezuiverd in hun gespecialiseerde waterzuiveringsinstallatie. Dit water werd vanuit Wetteren per schip naar TWZ in het Gentse havengebied gebracht.

De verontreinigde gronden werden gesaneerd door DEC. Zij voerden de gronden af naar het grondrecyclagecentrum in Kallo in de Antwerpse haven. DEC plaatste ter plekke in Wetteren ook een grondwaterzuiveringsinstallatie om verdere verspreiding van de verontreiniging via het grondwater tegen te gaan. Momenteel heeft DEC al zo’n 5.000 ton grond ontvangen en volgende week zal daar nog zo’n 500 à 1.000 ton bijkomen.

Het vele schroot dat ontstond door de verhakkelde treinwagons kreeg een recyclage bij de firma Casier in het West-Vlaamse Deerlijk. Het gaat over zo’n 250 ton schroot. Dit schroot wordt verknipt en aan staalfabrieken geleverd als nieuwe grondstof. Een deel van het schroot is nog tijdelijk opgeslagen in een afgebakende zone voor eventuele verdere expertise binnen het gerechtelijk onderzoek.

Dankzij de snelle en professionele werking van de betrokken bedrijven kreeg de verontreiniging geen kans verder te evolueren. Onze Vlaamse milieubedrijven staan al jaren aan de top van de wereld als het gaat over het inzetten van technologieën voor het oplossen van milieuproblemen. Dagelijks bewijzen ze dit en dus ook bij grotere rampen.

Meer info bij Werner Annaert, Algemeen Directeur FEBEM (0476/90.76.28, werner.annaert@febem-fege.be)