Persbericht - Touring slaat de bal mis inzake afvalophaling 18-06-2013

In een persbericht pleit Touring er voor om vuilniswagens weg te houden uit de spits omdat ze dan al te vaak het verkeer zouden blokkeren. Daarmee geeft Touring overdreven gas. In de praktijk houden gemeenten, intercommunales en private afvalbedrijven immers al lang rekening met spitsverkeer en andere mobiliteitsaspecten voor de organisatie van de afvalinzameling.
Een vuilniswagen tijd laten verliezen in de file is weinig efficiënt. Voor de ophalers is het veiliger afval ophalen als er minder ander verkeer in de buurt is.

Daarenboven houden ophalers in hun planning ook nog rekening met tal van andere factoren. Zo leggen gemeenten ophalers vaak op om weg te blijven uit schoolomgevingen bij aanvang en einde van de lesuren. Winkelstraten bedienen ze op momenten dat deze nog niet vol lopen met kooplustigen. En bijvoorbeeld ook tijdens markten blijft de afvalophaling meestal uit de buurt van de drukte. Al deze elementen maken de planning van afvalinzameling soms wel complex. Enige hinder is nooit helemaal uit te sluiten. Komt nog bij dat ook wettelijke beperkingen spelen. Nachtelijke inzameling in stedelijke omgeving ligt niet voor de hand. En de toegangsuren tot afvalverwerkingsinstallaties zijn soms beperkt vanuit de milieureglementering. Dat beperkt de mogelijkheden om al te veel te schuiven met de timing van de afvalophaling.

In het geheel van de mobiliteit stelt de afvalinzameling niet zoveel voor. Of vuilniswagens dus een grote rol spelen in de dagelijkse verkeersproblemen is dus maar de vraag. Wat wel zeker is, is dat de afvalinzameling een absoluut noodzakelijke verplaatsing is. Tegelijk zorgt de selectieve inzameling voor belangrijke milieuwinst. Dat men net dergelijke noodzakelijke dienstverlening in het verdomhoekje duwt, vinden de ophalers op zijn minst opmerkelijk. De conclusie die Touring uit de ontvangen klachten trekt, is daarom op zijn minst ‘kort door de bocht’.

Contact: Werner Annaert, Algemeen Directeur FEBEM , Werner.annaert@febem-fege.be , 0476/907628