Events & vergaderingen

29 maart 2019

Go4circle en Antea Group organiseren infosessie rond de herziene grondverzetsregeling

De grondverzetsregeling is herzien en naast uitgegraven bodem zullen ook bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib volgens de regeling worden opgevolgd. De door de Vlaamse Regering goedgekeurde regeling zal in voege treden op 1 april 2019. Go4circle en Antea Group slaan de handen in elkaar en organiseren een infosessie op 29 maart 2019 in Antwerpen.