Lidmaatschap

Bedrijven uit de milieusector die nog geen lid zijn en actief in de verwerking van afval en/of bodemsanering, kunnen gedurende 6 maanden ‘waarnemend lid’ van GO4CIRCLE worden voor 400 €. Tijdens deze periode hebben zij dezelfde rechten als alle andere leden, behalve stemrecht op de Algemene Vergadering. Na deze 6 maanden kan dit bedrijf in alle vrijheid beslissen om al dan niet toe te treden tot de federatie. Zij ondertekenen dan ook de algemene deontologische code, de aanvulling van de deontologische code, de deontologische code frituurvetten en de deontologische code medisch afval en respecteren het huishoudelijk reglement.

Aanvullend aan dit charter engageren de GO4CIRCLE-leden zich tot het naleven van:

  • De code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig (cfr omzendbrief LNE/2008/1).
  • Het standpunt om voor de papierinzameling door vrijwilligers geen rollend materieel ter beschikking te stellen.

Het jaarlijkse lidgeld wordt berekend op de jaarlijkse omzet van de activiteiten waarvoor het betrokken lid bij GO4CIRCLE terecht kan.

Voor bijkomende informatie kan u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat