Opleidingen

Go4circle ontwikkelt enkele specifieke en unieke opleidingsmomenten. Zo is er de BASISOPLEIDING. Deze opleiding van 1 dag wordt enkele malen per jaar georganiseerd en geeft een mooi overzicht van de sector, de wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten etc … van de sector van de milieubedrijven. In kleine groepen worden nieuwelingen in de sector, maar ook anciens die een opfrissing willen, een hele dag ondergedompeld in onze sector.

Daarnaast organiseren we regelmatig opleidingen voor operatoren van Gevaarlijke Afvalstoffen. Ook specifieke opleidingen, bv voor chauffeurs, voor verantwoordelijken voor overheidsopdrachten etc ... staan op de agenda. Maar onze leden kunnen uiteraard ook op de federatie beroep doen om voor personeelsleden (van laag naar hoog) specifieke opleidingen te organiseren. Het secretariaat staat open voor alle vragen. Voor al deze opleidingen kan gebruik gemaakt worden van de KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O213213).

Eerstkomende opleidingen

10 oktober 2019

Basisopleiding afvalsector

De basisopleiding van Go4Circle wordt enkele malen per jaar georganiseerd en geeft een mooi overzicht van de sector, de wettelijke bepalingen, de financiële en administratieve aspecten … van onze sector. In kleine groepen worden nieuwelingen, maar ook anciens een hele dag ondergedompeld in onze sector.