Over Go4Circle

Go4Circle is een ledenvereniging, opgericht om de belangen van de sector (en dus haar leden) te verdedigen met respect voor het milieu. Zij wil de interface zijn tussen de sector en de verschillende overheden. Zij probeert dit door de bedrijven die rond afval, nieuwe materialen en energie produceren en de bedrijven die gronden reinigen te vertegenwoordigen op verschillende fora en door haar leden optimaal te informeren.

Go4Circle verdedigt de belangen van de privaatrechtelijke afvalsector op lokaal, regionaal, federaal, Europees en internationaal niveau. Op Europees en internationaal vlak gebeurt dit in samenwerking met FEAD (www.fead.be).

De leden van Go4Circle zijn actief in de ophaling, sortering, recyclage, behandeling en verwerking van afvalstoffen en verontreinigde gronden en de productie van groene energie.