Sectorinformatie

Vacature: Go4Circle en COBEREC zoeken Legal Advisor (m/v/x)
16-10-2018

De federaties Go4Circle en COBEREC zoeken een veelzijdige legal advisor (m/v/x) die van aanpakken weet en samen met ons mee wil bouwen aan een circulaire economie. Iets voor jou?

 
 

Go4Circle en COBEREC lanceren memorandum voor gewestelijke, federale en Europese verkiezingen
20-09-2018

Op 20/9 bezorgden Go4Circle en COBEREC via een gepersonaliseerde mail hun memorandum voor de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen aan meer dan 400 verschillende stakeholders. Een belangrijk aanknopingspunt om de belangen van onze sector bij de verschillende overheden te gaan bepleiten.

 
 

Go4Circle steunt asbestafbouwplan van Vlaams Milieuminister Schauvliege
13-11-2018

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege biedt burgers financiële steun voor asbestsaneringswerken. De afval- en recyclagesector steunt deze maatregel. “Zo kunnen we het asbesterfgoed afbouwen en het gevaarlijke afval op een veilige en correcte manier verwerken.”

 
 

Vacature: Euroshore is recruiting a new Secretary General
18-10-2018

Euroshore is recruiting a Secretary General (SG) in view of the forthcoming retirement of the current SG. The SG is the public face of the organisation, responsible for the office leadership and for giving direction and clarity to the strategy and annual plan approved by the members of the board of the Association.

 
 

Overzicht juridische stand van zaken dossiers regeringen
09-10-2018

 
 

Sector nodigt gewestelijke ministers uit om mee na te denken over het afvaltransport van de toekomst
20-09-2018

De Week van de Mobiliteit doet mensen en bedrijven nadenken over mobiliteit en alternatieve transportmogelijkheden. Ook de afval- en recyclagesector buigt zich over het mobiliteitsprobleem en wil enkele voorstellen op de politieke agenda plaatsen.

 
 

Go4Circle tevreden met goedkeuring plasticrapport van Europarlementslid Mark Demesmaeker door het Europees Parlement
14-09-2018

Op donderdag 13 september 2018 keurde het Europees Parlement een reeks aanbevelingen rond de aanpak van plastic afval van Europarlementslid Mark Demesmaeker goed. Go4Circle juicht deze beslissing toe. “We moeten omzichtiger omspringen met plastics, en deze goedkeuring zal bedrijven daartoe verplichten.”

 
 

Go4Circle steunt maatregel van Vlaams Milieuminister Schauvliege om verhardingen te verwijderen
07-09-2018

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege trekt vijf miljoen euro uit voor burgers, bedrijven en lokale overheden die grondverhardingen in beton of asfalt uitbreken en vergroenen. Go4Circle steunt deze maatregel en ziet er een nieuwe stimulans voor de circulaire economie in. “Wij kunnen het verwijderde beton en asfalt voor 100% recycleren.”

 
 

Go4Circle steunt voorstel Vlaams Energieminister Tommelein om btw voor sloop en heropbouw te verlagen naar 6% en vraagt hetzelfde voor producten met gerecycleerd materiaal
05-09-2018

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein lanceerde op 4 september 2018 het voorstel om het btw-tarief voor sloop en heropbouw te verlagen tot 6%. Go4Circle steunt alvast dit initiatief en wil het ook doortrekken naar het gebruik van gerecycleerde materialen. "Een btw-verlaging op producten die gerecycleerd materiaal bevatten, zou de circulaire economie in ons land een enorme duw in de rug geven."

 
 

Workshop rond opportuniteiten bij productafdanking van grote composietstructuren
11-09-2018

Tijdens een interactieve workshop op 11 september komen prominente spelers aan het woord die u wegwijs maken in de problematiek van afdanking bij grote composietstructuren (voertaal = Engels).