Strategie

De federatie heeft voor de periode 2012-2018 concrete doelstellingen vastgelegd.

  • Een gelijk speelveld creëren voor de privaatrechtelijke bedrijven: onderling, met de publieke sector en met het buitenland. Doel: tegen 2018 moeten alle bedrijven die actief zijn in het beheer van bedrijfsafval een privaatrechtelijke juridische structuur hebben.
  • Afval zo veel mogelijk transformeren in nieuwe grondstoffen en brandstoffen/energie voor de industrie. Doel: tegen 2018 moeten 10 % meer gerecycleerde afvalstoffen vermarkt worden tegenover 2012.
  • Veilig werken in de sector centraal plaatsen. Doel: tegen 2018 een daling van het aantal ernstige ongevallen in de afval- en materialensector met 25 % tegenover 2012.
  • Grondreiniging in België verder laten ontwikkelen. Doel: een 50 % verhoging van het aantal gereinigde tonnen tegen 2018 in vergelijking met 2008.
  • Voldoende steun voor de productie van groene energie uit biomassa-afval. Doel: een verdubbeling van energie uit biomassa-afval in vergelijking met 2008.